Pro partnery

Zlepšete kardiometabolické zdraví pacientů efektivně a dlouhodobě

Digitální terapeutikum Vitadio pomáhá partnerům provádět efektivní zásahy v oblasti životního stylu pacientů s nejnákladnějším onemocněním.

Prediabetes

32 milionů obyvatel Evropy má prediabetes, který se pravděpodobně během deseti let stane diabetem 2. typu. Většina z nich o tom však neví.

Diabetes 2. typu

Průměrné roční zdravotní náklady evropského pacienta s diabetem jsou o 2 800 EUR vyšší v porovnání s pacientem, který diabetem netrpí.

Obezita

V Evropě trpí 50% populace nadváhou a 21% je obézních (WHO). Obezita dramaticky zvyšuje riziko cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění.

Hypertenze (ve vývoji)

Hypertenze je hlavním rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních chorob, které způsobují téměř 50% úmrtí ve vyspělých zemích v populaci ve věku 35-64 let.

Logo Axa
Logo AstraZeneca
Logo Dovera
Logo Vamed
Logo Medical Valley
Logo InsurTech Hub Munich

Omezení tradičního zdravotnictví

Využívání behaviorální terapie pro změnu chování, které vede ke vzniku choroby, je fundamentálním aspektem při prevenci a léčbě diabetu. Efektivní terapie vyžaduje průběžnou péči. Náš zdravotní systém ale nemá kapacitu zajistit komplexní behaviorální terapii v potřebném rozsahu.

Roční výdaje spojené s diabetem v Evropě

2010 2019 €60 bn €90 bn €120 bn €150 bn €180 bn €105 bn €161 bn
1 ze 6 Trpí cukrovkou 2. typu nebo prediabetem
40% Pacientů není diagnostikovaných

Zdroj: Mezinárodní diabetologická federace

Škálování lidské podpory pomocí technologie

Věříme, že vztah pacienta se zdravotníkem je klíčovou součástí pro dlouhodobé změny. Vitadio využívá datovou analýzu, proaktivní péči a vlastní metodologii založenou na osvědčených terapeutických přístupech, aby byla práce nutričních terapeutů zefektivněna, namísto nahrazena. Naše technologie automaticky poskytuje personalizované vedení, které je založené na průběžných údajích o pacientovi a optimalizuje načasování a množství kontaktu s nutričním terapeutem.

Group 22 Pochopit Použít Pozorovat Pacient
Pozorovat

Vitadio propojuje behaviorální, psychologická a klinická data spolu s tím, jak pacient interaguje s aplikací. Tento unikátní soubor dat slouží jako základ pro skutečně personalizovanou péči.

Pochopit

Interní tým datových analytiků, lékařů a psychologů spolupracuje na přeložení dat do praktických poznatků. Platforma měří reakce pacienta a směřuje ho k nejúčinnějšímu přístupu.

Použít

Vitadio poskytuje personalizovanou podporu ve správný čas a správným způsobem. Aktivní podpora nutričního terapeuta skrz chat, interaktivní kurzy, denní seznam úkolů a oznámení jsou přizpůsobeny tak, aby dosáhly optimálních zdravotních výsledků.

Naše výsledky
-0.8 DCCT Průměrné snížení HbA1c Pacienti mají lepší kontrolu glykémie a cítí se jistější při zvládání diabetu.
-5 kg Průměrné snížení tělesné hmotnosti Pacienti dosahují významné ztráty hmotnosti a udržují své dosavadní výsledky.
9.6/10 Celková spokojenost Pacienti hlásí vysokou spokojenost a celkové zlepšení zdraví.
Plátci zdravotní péče

Vliv snížení HbA1c na úspory nákladů

Zpomalte vývoj onemocnění zaměřením se na hlavní příčinu kardiometabolických chorob - životní styl pacientů. Vitadio prokazatelně snižuje náklady na hospitalizaci spojené se zdravotními komplikacemi, optimalizuje využití léků a zvyšuje kvalitu života pacientů.

Počet pojištěných
500 000
Procento zapsaných
25 %
Postižení prediabetem a diabetem 2. typu:
Roční náklady na zdravotní péči:
Roční úspory nákladů:
Farmaceutický průmysl

Podpořte pacienty nad rámec léků

Poskytnutí komplexní péče efektivně

Kombinace úpravy životosprávy a léčiv vede k vynikajícím výsledkům a spokojenosti.

Zvýšení adherence u léčiv

Upozornění v aplikaci a monitoring nutričním terapeutem mají výrazný vliv na adherenci.

Podpoření vztahu mezi lékařem a pacientem

Zlepšení účinnosti léčby a podpora budování bližšího vztahu mezi lékaři a pacienty.

Vitadio - Podpořte pacienty nad rámec léků

Jednoduchá implementace

Podpora zapojení lékařů

Poskytujeme lékařům vstupní materiály a aktivní technickou podporu.

patient refferal Created with Sketch.

Předepsání léčby

Lékař může poslat pozvánku z vlastního zabezpečeného informačního panelu jediným kliknutím na tlačítko.

Sdílení údajů mezi návštěvami

Pacient může umožnit lékaři vidět údaje o svém pokroku a zdravotním stavu pro efektivní úpravu léčby.

Zaměření se na rizikovou skupinu

Pomůžeme vám identifikovat členy, kteří mají největší riziko vývoje diabetu. Využíváme standardizovaný digitální screeningový nástroj nebo vaše údaje o pojištěncích.

Individuální kampaň

Naši marketingoví odborníci pomáhají přizpůsobit kampaň vaší cílové skupině se záměrem efektivně oslovit rizikové pacienty.

Vše pod kontrolou

Vitadio poskytuje nejlepší dostupnou léčbu a informuje vás o souhrnných informacích a výsledcích.

pay for outcomes Created with Sketch.

Plaťte pouze za dosažené výsledky

Neúčtujeme žádné poplatky, pokud pacienti po registraci aplikaci nepoužívají. Naše smlouvy jsou založené na dosažení výsledků, které mají přímý ekonomický vliv.

Certifikovaný a zabezpečený systém

Vitadio je navržené tak, aby vyhovovalo nejvyšším standardům ve zdravotnictví. Bereme soukromí našich členů vážně a údaje bezpečně ukládáme v EU v souladu se zákony GDPR a s českými zákony o ochraně údajů.

Chcete se dozvědět více
o digitálním terapeutiku Vitadio?

Spojte se s naším týmem. Kontaktujte nás