Souhlas se zpracováním osobních údajů

(dále jen „Souhlas“)

Zaškrtnutím příslušných checkboxů v rámci registrace do aplikace „Vitadio“ udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, konkrétně údajů o Vašem zdravotním stavu, a to za podmínek blíže specifikovaných dále v tomto dokumentu.

Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu:

1.Kdo je správcem osobních údajů a jak ho můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Vitadio s.r.o., IČO: 01892444, se sídlem Římská 678/26, 12000 Praha, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277246 (dále jen „Vitadio“).

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:

2. Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Vitadio provozuje aplikaci „Vitadio“ (dále jen „Aplikace“), mezi jejíž hlavní funkcionality patří poskytování edukačních materiálů, monitorovacích nástrojů, motivačního programu a podpory zdravotnického pracovníka (dále jen „Terapeut“).

V souvislosti s tím Vitadio umožňuje uživateli do Aplikace vkládat mj. údaje o zdravotním stavu uživatele, na jejichž základě pak Aplikace sestavuje konkrétní doporučení pro uživatele.

Vitadio údaje o denním režimu a zdravotním stavu uživatele automatizovaně, prostřednictvím Aplikace, posoudí a na jejich základě sestaví doporučení. Tyto údaje budou přístupné konkrétnímu Terapeutovi, který je bude využívat k aktivní podpoře uživatele v efektivním self-managementu. Na základě údajů o Vašem zdravotním stavu a denním režimu tedy bude zpravidla docházet k Vašemu profilování, jakož i k automatizovanému rozhodování.

Účelem zpracování údajů o denním režimu a zdravotním stavu uživatele je tedy poskytnutí služeb Vitadio prostřednictvím Aplikace.

3. Jaký typ osobních údajů zpracováváme?

Vitadio pro účely zpracování doporučení zpracovává na základě Vašeho souhlasu osobní údaje o zdravotním stavu uživatele.

Jedná se o tzv. citlivé osobní údaje – zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

4. Na jakém právním základě Vaše osobní údaje zpracováváme?

Údaje o Vašem zdravotním stavu bude Vitadio zpracovávat, a stejně tak na jejich základě profilovat a automatizovaně rozhodovat na základě Vašeho souhlasu, v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. a) GDPR.

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou užíváte Aplikaci (tedy po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli).

Váš souhlas však můžete kdykoli svobodně a zdarma odvolat, v takovém případě Vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu již nebudeme dále zpracovávat bez ohledu na to, zda smlouva s Vámi trvá, či nikoli.

6. Odvolání souhlasu se zpracováním:

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli svobodně a zdarma odvolat, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. S odvoláním souhlasu nebude nadále možné využívat Aplikaci.

7. Poučení:

Další informace o tom, jak jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, komu je předáváme a informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, jsou obsaženy v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.

Udělením souhlasu se zpracováním výše uvedených osobních údajů potvrzujete, že jste se s tímto dokumentem seznámili.