Pro lékaře

Založeno na technologii, podporováno klinickým výzkumem

Mobilní aplikace jako zdravotnický prostředek - Vitadio

Mobilní aplikace jako zdravotnický prostředek

Změna životosprávy je nejdůležitější krok při předcházení diabetu 2. typu a neoddělitelná součást jeho léčby. V app-storech po celém světe najdete téměř 100 000 aplikací pro změnu životního stylu různé kvality. Vitadio je jedna z mála aplikací, které si zakládají na rigorozním vědeckém přístupu a převádí oficiální doporučené postupy pro úpravu životosprávy v léčbě cukrovky do digitální podoby. Účinky Vitadio pečlivě zkoumáme v řadě klinických studií s prestižními partnery s cílem poskytnout efektivní, bezpečnou péči na míru střiženou pacientům s diabetem.

Mobilní aplikace jako zdravotnický prostředek - Vitadio

Zdraví ve vlastních rukou

Neusilujeme o počítání sacharidů, ale o vytváření udržitelných zdravých návyků. Pomáhají nám v tom principy a terapeutické postupy zakotvené v oblasti psychologie změny, vytváření zvyků i motivačních rozhovorů. Na základě ověřených vědeckých poznatků a získaných dat hledáme pro každého uživatele tu pravou cestu, která mu pomůže převzít kontrolu nad svým zdravím.

Zdraví ve vlastních rukou - Vitadio

Vitadio bojuje s cukrovkou ve všech fázích

Obezita

Více než 50 % Evropanů má vyšší než zdravou tělesnou hmotnost. Obezita přitom představuje nezávažnější rizikový faktor pro vznik (nejen) diabetu.

Prediabetes

Prediabetes se týká přibližně 32 milionů Evropanů, a většina z nich o tom vůbec neví. Tohle předstádium může trvat i několik let, než se z něj nepozorovaně stane cukrovka.

Diabetes 2. typu

Jedná se o jedno z nejrozšířenějších onemocnění - jen v Evropě jím trpí asi každý desátý člověk. Velké množství komplikací z diabetu činí také jednu z nejdražších diagnóz.

Zkoumáme digitální otisk uživatelů

Učíme se poznávat souvislosti mezi chováním uživatelů v aplikaci a vývojem jejich self-managementu. Jedině tak můžeme každému člověku poskytnout personalizované vedení založené na kombinaci automatických interakcí a správně načasované podpory terapeuta.

Group 22 Pochopit Použít Pozorovat Pacient

Pozorovat

Vitadio propojuje behaviorální, psychologická a klinická data spolu s tím, jak pacient interaguje s aplikací. Tento unikátní soubor dat slouží jako základ pro skutečně personalizovanou péči.

Pochopit

Interní tým datových analytiků, lékařů a psychologů spolupracuje na přeložení dat do praktických poznatků. Platforma měří reakce pacienta a směřuje ho k nejúčinnějšímu přístupu.

Použít

Vitadio poskytuje personalizovanou podporu ve správný čas a správným způsobem. Aktivní podpora nutričního terapeuta skrz chat, interaktivní kurzy, denní seznam úkolů a oznámení jsou přizpůsobeny tak, aby dosáhly optimálních zdravotních výsledků.

Probíhající klinický výzkum

2020

Digitální intervence pro úpravu životosprávy diabetiků 2. typu a prediabetiků

Více než 75 % účastníků dosáhlo snížení tělesné hmotnosti (průměrně o 3,4 kg) a obvodu pasu (průměrně o 4,3 cm). Uživatelé také uváděli vyšší jistotu ve zvládání diabetu, více pohybové aktivity a celkové zlepšení životního stylu.

Ambulantní lékaři

2020

Účinnost digitálního terapeutika na změnu metabolických parametrů v léčbě a prevenci diabetu

V probíhající randomizované klinické studii porovnáváme efekt digitálně doručené intervence pro úpravu životosprávy s intenzivní edukací prováděnou osobně na specializované klinice v rámci programu řízené redukce hmotnosti.

Fakultní nemocnice Olomouc

2021

Hodnocení dopadu Vitadia na HbA1c u pacientů s diabetem mellitem typu 2 v každodenní praxi

V probíhající studii zkoumáme vliv používání aplikace Vitadio mezi jednotlivými návštěvami lékaře na hladinu glykovaného hemoglobinu a zvládání self-managementu u pacientů s diabetem 2. typu.

Technická Univerzita Drážďany

konference

Kde nás můžete potkat

57. Diabetologické dny

duben 2021, Česká republika

Prezentující autor

LIFMAT

duben 2021, Česká republika

Vědecký poster

Bytes for Diabetes

únor 2021, Německo

Start-up soutěž

56. Diabetologické dny

říjen 2020, Česká republika

Vědecký poster

Advanced Technologies & Treatments for Diabetes

únor 2020, Španělsko

Vystavovatel a prezentující autor

Future Port Prague

září 2019, Česká republika

Prezentující autor

Co říkají spolupracující lékaři?

J
MUDr. Jana Houdová Diabetologická ambulance Česká Lípa

„Jsem ráda, že moji pacienti mohou program Vitadio využívat. Neslibuje překotné hubnutí, zázračná jídla ani preparáty, ale funguje na postupných změnách v návycích pacientů, které jsou trvalého rázu. U většiny svých pacientů přihlášených do programu jsem zaznamenala zlepšení kompenzace cukrovky i váhové úbytky (1–10 kg). S výsledky svých pacientů jsem spokojena, a ráda bych tento program doporučila i dalším pacientům s diabetem mellitem.“

G
MUDr. Gabriela Švrčková Diabetologická ambulance Skalica

„Na aplikaci oceňuji, že pacienty soustavně motivuje a nabádá k učení se. Například se pacientům průběžně otevírají nové lekce, na které navazují různé úkoly a cíle. Už jen to, že si je pacienti přečtou, způsobí, že si něco zapamatují a o svém zdraví více přemýšlejí. Materiály jsou psány srozumitelně a prakticky s důrazem na vystižení podstaty, bez zbytečné omáčky. U Vitadia vidím velký potenciál zejména u mladších, obézních pacientů s metabolickým syndromem, kteří se často na edukace nedostavují.“