Pro lékaře

Úprava životosprávy na předpis pro kardiometabolická onemocnění

A7CEC22D-A53A-47F2-90AE-3AA8C2F30225 Created with sketchtool.

Proč digitální terapeutikum?

Význam životosprávy je při rozvoji a vývoji diabetu 2. typu a dalších kardiometabolických onemocněních dobře zmapovaný. Životní styl pacientů je těžké změnit, ale početné studie ukázaly, že behaviorální terapie je efektivní. I přes to, že je behaviorální terapie doporučená pro všechny diabetiky, náš zdravotnický systém není uzpůsobený poskytovat komplexní podporu pro takové množství pacientů.

Lékařům často chybí spolupráce s nutričními terapeuty a nemají možnost poskytnout či předepsat efektivní behaviorální terapii. Digitální řešení, která umožňují individualizované vzdělávání a péči zdravotníků, se ukázala jako nejefektivnější pro úpravu životosprávy a zlepšení kontroly glykémie u pacientů.

Koncept digitálních terapeutik zahrnuje software navrhnutý na léčbu a prevenci chorob, který umožňuje poskytnout komplexní péči velkému množství pacientů. Tento software zároveň splňuje přísné normy ve zdravotnictví a může být předepsaný lékaři a následně předplacený pojišťovnami podobně jako léky.

Zacílení na nejběžnější onemocnění

Prediabetes

32 milionů obyvatel Evropy má prediabetes, který se pravděpodobně během deseti let stane diabetem 2. typu. Většina z nich o tom však neví.

Diabetes 2. typu

Průměrné roční zdravotní náklady evropského pacienta s diabetem jsou o 2 800 EUR vyšší v porovnání s pacientem, který diabetem netrpí.

Obezita

V Evropě trpí 50% populace nadváhou a 21% je obézních (WHO). Obezita dramaticky zvyšuje riziko cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění.

Hypertenze (ve vývoji)

Hypertenze je hlavním rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních chorob, které způsobují téměř 50% úmrtí ve vyspělých zemích v populaci ve věku 35-64 let.

Podpora pacientů mezi návštěvami u lékaře

Vitadio doplňuje farmakologickou léčbu a poskytuje podporu při dlouhodobé změně životosprávy. Prostřednictvím ovládacího panelu mohou pacienti sdílet zdravotní údaje se svými lékaři.

123FA8C1-D768-4BB3-B762-C27E409C1085 Created with sketchtool.

Evidence-based přístup

Obsah a doporučení v programech jsou v souladu s oficiálními směrnicemi ADA/EASD.

D13EC329-65C4-4688-9158-BAD7B1989EBE Created with sketchtool.

Rada odborníka, když ji pacient potřebuje

Vitadio spolupracuje pouze s registrovanými nutričními terapeuty s vysokoškolským vzděláním a několikaletou praxí, kteří absolvují pravidelný výcvik v oblasti nejnovějších léčebných metod.

F1203000-02E6-4F9F-9835-A7648F21485B Created with sketchtool.

Zabezpečený software jako zdravotnická pomůcka

Náš systém splňuje přísné normy a zajišťuje nejvyšší standardy zabezpečení údajů a soukromí.

Group 2 Created with Sketch.

Personalizace založená na datech

Vitadio sleduje každého pacienta pomocí monitorovaných nástrojů a průběžně personalizuje péči a podporu nutričního terapeuta.

Naše výsledky
-0.8 DCCT Průměrné snížení HbA1c Pacienti mají lepší kontrolu glykémie a cítí se jistější při zvládání diabetu.
-5 kg Průměrné snížení tělesné hmotnosti Pacienti dosahují významné ztráty hmotnosti a udržují své dosavadní výsledky.
9.6/10 Celková spokojenost Pacienti hlásí vysokou spokojenost a celkové zlepšení zdraví.
Probíhající klinický výzkum

Vliv digitálního terapeutika na metabolické parametry - randomizovaná klinická studie

Fakultní nemocnice Olomouc

Digitální zákroky v oblasti životního stylu na léčbu a prevenci cukrovky 2. typu - pilotní studie

Moje ambulance
Názor lékařky

“Jsem ráda, že moji pacienti mohou program Vitadio využívat. Neslibuje překotné hubnutí, zázračná jídla ani preparáty, ale funguje na postupných změnách v návycích pacientů, které jsou trvalého rázu. U většiny svých pacientů přihlášených do programu jsem zaznamenala zlepšení kompenzace cukrovky i váhové úbytky (1–10 kg). S výsledky svých pacientů jsem spokojena a ráda bych tento program doporučila i dalším pacientům s diabetem mellitem.”

MUDr. Jana Houdová Diabetologická ambulance Česká Lípa

Naše odborná rada

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. Interní medicína Institut klinické a experimentální medicíny Členka European Diabetic Foot Study Group Členka České diabetologické společnosti
Mgr. Jana Eliášová Nutriční terapie Zástupkyně České asociace sester
Mgr. Bc. Martina Karbanová Nutriční terapie Členka České asociace nutričních terapeutů
PhDr. Šárka Slabá, Ph.D. Psychologie Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Členka České diabetologické společnosti