Pro lékaře

Úprava životosprávy na předpis pro kardiometabolická onemocnění

Vitadio - Pro lékaře
A7CEC22D-A53A-47F2-90AE-3AA8C2F30225 Created with sketchtool.

Proč digitální terapeutikum?

Význam životosprávy je při rozvoji a vývoji diabetu 2. typu a dalších kardiometabolických onemocněních dobře zmapovaný. Životní styl pacientů je těžké změnit, ale početné studie ukázaly, že behaviorální terapie je efektivní. I přes to, že je behaviorální terapie doporučená pro všechny diabetiky, náš zdravotnický systém není uzpůsobený poskytovat komplexní podporu pro takové množství pacientů.

Lékařům často chybí spolupráce s nutričními terapeuty a nemají možnost poskytnout či předepsat efektivní behaviorální terapii. Digitální řešení, která umožňují individualizované vzdělávání a péči zdravotníků, se ukázala jako nejefektivnější pro úpravu životosprávy a zlepšení kontroly glykémie u pacientů.

Koncept digitálních terapeutik zahrnuje software navrhnutý na léčbu a prevenci chorob, který umožňuje poskytnout komplexní péči velkému množství pacientů. Tento software zároveň splňuje přísné normy ve zdravotnictví a může být předepsaný lékaři a následně předplacený pojišťovnami podobně jako léky.

Zacílení na nejběžnější onemocnění

Prediabetes

32 milionů obyvatel Evropy má prediabetes, který se pravděpodobně během deseti let stane diabetem 2. typu. Většina z nich o tom však neví.

Diabetes 2. typu

Průměrné roční zdravotní náklady evropského pacienta s diabetem jsou o 2 800 EUR vyšší v porovnání s pacientem, který diabetem netrpí.

Obezita

V Evropě trpí 50% populace nadváhou a 21% je obézních (WHO). Obezita dramaticky zvyšuje riziko cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění.

Hypertenze (ve vývoji)

Hypertenze je hlavním rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních chorob, které způsobují téměř 50% úmrtí ve vyspělých zemích v populaci ve věku 35-64 let.

Podpora pacientů mezi návštěvami u lékaře

Vitadio doplňuje farmakologickou léčbu a poskytuje podporu při dlouhodobé změně životosprávy. Prostřednictvím ovládacího panelu mohou pacienti sdílet zdravotní údaje se svými lékaři.

123FA8C1-D768-4BB3-B762-C27E409C1085 Created with sketchtool.

Evidence-based přístup

Obsah a doporučení v programech jsou v souladu s oficiálními směrnicemi ADA/EASD.

D13EC329-65C4-4688-9158-BAD7B1989EBE Created with sketchtool.

Rada odborníka, když ji pacient potřebuje

Vitadio spolupracuje pouze s registrovanými nutričními terapeuty s vysokoškolským vzděláním a několikaletou praxí, kteří absolvují pravidelný výcvik v oblasti nejnovějších léčebných metod.

F1203000-02E6-4F9F-9835-A7648F21485B Created with sketchtool.

Zabezpečený software jako zdravotnická pomůcka

Náš systém splňuje přísné normy a zajišťuje nejvyšší standardy zabezpečení údajů a soukromí.

Group 2 Created with Sketch.

Personalizace založená na datech

Vitadio sleduje každého pacienta pomocí monitorovaných nástrojů a průběžně personalizuje péči a podporu nutričního terapeuta.

Naše výsledky
-0.8 DCCT Průměrné snížení HbA1c Pacienti mají lepší kontrolu glykémie a cítí se jistější při zvládání diabetu.
-5 kg Průměrné snížení tělesné hmotnosti Pacienti dosahují významné ztráty hmotnosti a udržují své dosavadní výsledky.
9.6/10 Celková spokojenost Pacienti hlásí vysokou spokojenost a celkové zlepšení zdraví.
Probíhající klinický výzkum

Vliv digitálního terapeutika na metabolické parametry - randomizovaná klinická studie

Fakultní nemocnice Olomouc

Digitální zákroky v oblasti životního stylu na léčbu a prevenci cukrovky 2. typu - pilotní studie

Moje ambulance
Názor lékařky

“Jsem ráda, že moji pacienti mohou program Vitadio využívat. Neslibuje překotné hubnutí, zázračná jídla ani preparáty, ale funguje na postupných změnách v návycích pacientů, které jsou trvalého rázu. U většiny svých pacientů přihlášených do programu jsem zaznamenala zlepšení kompenzace cukrovky i váhové úbytky (1–10 kg). S výsledky svých pacientů jsem spokojena a ráda bych tento program doporučila i dalším pacientům s diabetem mellitem.”

MUDr. Jana Houdová Diabetologická ambulance Česká Lípa

Naše odborná rada

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. - Vitadio
Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. Interní medicína Institut klinické a experimentální medicíny Členka European Diabetic Foot Study Group Členka České diabetologické společnosti
Mgr. Jana Eliášová - Vitadio
Mgr. Jana Eliášová Nutriční terapie Zástupkyně České asociace sester
Mgr. Bc. Martina Karbanová - Vitadio
Mgr. Bc. Martina Karbanová Nutriční terapie Členka České asociace nutričních terapeutů
PhDr. Šárka Slabá, Ph.D. - Vitadio
PhDr. Šárka Slabá, Ph.D. Psychologie Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Členka České diabetologické společnosti