Pražský voucher na kreativní a inovační služby

Voucher - návrh designu software

V roce 2020 získala firma Vitadio s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Vitadio s.r.o. na projektu “PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY" za účelem zlepšení uživatelské přívětivosti aplikace a webu. Očekávaným výstupem je design webové a mobilní aplikace. Projekt “Pražský voucher na kreativní služby” je spolufinancován Evropskou unií.

Voucher - marketing

V roce 2020 získala firma Vitadio s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Vitadio s.r.o. na projektu “PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY" za účelem zefektivnění marketingové komunikace na online kanálech. Očekávaným výstupem je kompletní nastavení a správa online kanálů a návrh komunikační strategie, včetně komunikační strategie pro německý trh. Projekt “Pražský voucher na kreativní služby” je spolufinancován Evropskou unií.

Voucher - vývoj mobilní aplikace

V roce 2020 získala firma Vitadio s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Vitadio s.r.o. na projektu “PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY" za účelem vývoje mobilní aplikace pro OS Android. Očekávaným výstupem je vývoj mobilní aplikace pro OS Android, která nám umožní sbírat detailnější údaje o pacientovi a prezentovat je terapeutovi a lékaři. Projekt “Pražský voucher na kreativní služby” je spolufinancován Evropskou unií.

Voucher - backend vývoj

V roce 2020 získala firma Vitadio s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Vitadio s.r.o. na projektu “PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY" za účelem zrychlení vývoje prostředí aplikace. Očekávaným výstupem je vývoj backend prostředí webu či implementace nových technologií. Projekt “Pražský voucher na kreativní služby” je spolufinancován Evropskou unií.

Voucher - pobyt v zahraničních inkubátorech

V roce 2020 získala firma Vitadio s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Vitadio s.r.o. na projekt expanze společnosti do destinace Německo, kde byla realizována v Berlíně. Očekávaným výstupem je získání nových zákazníků a rozvoj projektu v Německu. Projekt expanze společnosti Vitadio s.r.o. do destinace Německo-Berlín je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát projektu

Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech

Voucher - pobyt v zahraničních inkubátorech

V roce 2020 získala firma Vitadio s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Vitadio s.r.o. na projekt expanze společnosti do destinace Německo, kde byla realizována v Berlíně. Očekávaným výstupem je získání nových zákazníků a rozvoj projektu v Německu. Projekt expanze společnosti Vitadio s.r.o. do destinace Německo-Berlín je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát projektu